Què cal per fer-se soci o sòcia?

IMG 1955c

Les unitats familiars interessades han d'omplir el full d'inscripció i portar-lo al local de l'associació o enviar-lo per correu electrònic.

Cal presentar:

 

- DNI amb el domicili de la unitat familiar que es dóna d'alta i facilitar els noms de les persones que la integren.

- Número de compte per fer el cobrament de la quota.

 

Per més informació, fem xerrades per als nous socis i sòcies tots els dilluns a les 19h al local de l'associació.

 

Fer-se soci/sòcia