Som una associació de consumidors i productors de productes ecològics, persones interessades en la millora de la seva salut i del seu entorn, disposats a fer un canvi en els nostres hàbits a l'hora d'omplir el cistell.

Fem xerrades informatives per als nous socis i sòcies tots els dilluns a les 19h al local de l'associació.

Quins són els nostres objectius?


- Oferir a les persones associades aliments ecològics, de proximitat i que respectin el medi ambient, amb un 20% de descompte respecte als preus de mercat.

- Fer arribar els productes ecològics i de proximitat al màxim nombre possible  de ciutadans.

- Fomentar els productes frescos de temporada.

- Contribuir a consolidar una xarxa comarcal de comercialització de productes agrícoles i ramaders ecològics i de comerç just.

- Fomentar el consum conscient i responsable en tots els àmbits, incloses escoles, AMPA i associacions.

- Fomentar una alimentació equilibrada i ecològica.

- Establir lligams entre l'associació i els productors, per tal d'apropar-nos a la seva manera de treballar i ser conscients de la procedència dels nostres aliments.

- Potenciar el desenvolupament de projectes de proximitat que produeixin tots aquells aliments que necessitem.

 

Consultar els Estatus de La Magrana Vallesana.

 

Com funcionem?

 

L'associació de consumidors i productors La Magrana Vallesana disposa d'un local on les persones associades poden trobar tot tipus de productes frescos i envasats, en un horari ampli de dilluns a divendres.

Els associats tenen tres modalitats de compra: cistell setmanal, sota comanda o producte en estoc.

- Cistell setmanal: productes de temporada, a un mateix preu durant tots els mesos de l'any.

- Sota comanda: es poden encarregar els productes frescos i recollir-los els dimecres i divendres.

- Producte en estoc: durant tota la setmana a la botiga es poden trobar productes frescos i envasats.

 

Com ens financem?


El funcionament associatiu permet aferir productes a preus més assequibles. Les persones associades es beneficiaran de preus un 20 % més econòmics que els preus de mercat.

Es paga una quota per unitat familiar:

- mensual: 14 euros.

- semestral: 78 euros.

- anual: 144 euros.

 

Quins són els drets i deures dels associats?


Cada unitat familiar que s'associa rep els estatuts de l'associació per conèixer objectius, drets i deures. Prèviament pot conèixer aquests aspectes a la mateixa botiga de l'associació.

A continuació resumim alguns drets i deures destacables:

- Els associats tenen dret a assistir a les reunions de l'Assamblea General, ser elegits per als llocs de representació, rebre informació sobre activitats de l'associació, formar part dels grups de treball i posseir un exemplar dels estatuts.

- Són deures dels membres de l'associació contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de la quota i complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

 

Què cal fer per donar-se d'alta a l'associació?

 

Les famílies interessades han d'omplir el full d'inscripció i portar-lo al local de l'associació o enviar-lo per correu electrònic.

Cal presentar:

- DNI amb el domicili de l'unitat familiar que es dóna d'alta i facilitar els noms de les persones que la integren.

- Número de compte per fer el cobrament de la quota mensual.

 

 

Fer-se soci/sòcia